ט»ו בשבט — כי האדם עץ השדה

כח הצמיחה של האדם נמשל ויונק מכח הצמיחה של העצים בראש השנה לאילנו יש קצת מהרוח של ראש השנה. של

Читать далее