ט”ו בשבט – כי האדם עץ השדה

כח הצמיחה של האדם נמשל ויונק מכח הצמיחה של העצים בראש השנה לאילנו יש קצת מהרוח של ראש השנה. של

Leggi il seguito