Carlebach Rosh Hashana, Tzfat ראש השנה בקרליבך, צפת

הזמנת מקום לחגי תשרי בצפת

Read more

קדושת יום הכיפורים דומה לקדושת פורים – מדוע?

כידוע יום כיפורים כמו פורים , כ- פורים. כי קדושתו של יום כיפור רק דומה לקושתו של פורים

כלומר קדושת יום כיפור רק דומה לקדושת פורים. קדושת פורים הרבה יותר גבוהה. הכיצד?

Read more