Carlebach Rosh Hashana, Tzfat ראש השנה בקרליבך, צפת

הזמנת מקום לחגי תשרי בצפת

Read more

לקבל את האור של חנוכה

סיור מודרך ומסיבת חנוכה מלווה בשירה בציבור עם כיבוד או ארוחת ערב וסדנה אמנותית
בבית אהבה ותפילה בצפת

Read more